Nowa odsłona strony

Witamy w nowej wersji oraz pod nowym adresem strony Fundacji "Otwarte Dłonie". Strona ma  kilka nowych funkcji, np. związanych z Facebook, czy też mapami. Od dzisiaj tutaj znajdą Państwo infomacje o naszej działalności, wydarzeniach oraz realizowanych projektach. 

Projekt "W krainie Warmińskich Legend" dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm jutra.

    Z okazji 550 rocznicy przyłączenia Warmii do Polski poprzez nasz projekt chcemy zapoznać dzieci z bogactwem legend, baśni i pieśni warmińskich. Aby to osiągnąć prezentujemy spektakl teatralny "W Krainie Warmińskich Legend" przeznaczony dla dzieci od lat 3, którego scenariusz oparty jest na tradycyjnych baśniach i legendach warmińskich. Nie tylko sfera tekstowa przedstawienia jest ukłonem w stronę warmińskiej tradycji, ale także oprawa muzyczno-kostiumowa mocno nawiązuje do historii warmińskiej kultury ludowej. Spektakl oparty jest na tradycyjnej sztuce opowiadania, która stawia na bliski, bezpośredni kontakt z widzem dla lepszego zaangażowania go w przedstawiane historie. Zaburzony został nieco utarty podział na scenę i widownię co pozwala pokazać, że magia słowa może być tak samo silna i zajmująca, jak dominująca w dzisiejszych czasach kultura obrazkowa. Tradycja historyczna i ludowa widoczna jest także w sferze kostiumowej, stylizowanej na stroje z naszego regionu. Całości przedstawienia dopełnia muzyka złożona z utworów ilustracyjnych wykonywanych na żywo na instrumentach ludowych i etnicznych. Poprzez taką właśnie realizację, wykorzystującą zarówno tradycyjne, jak i współczesne formy przekazu, spektakl buduje w świadomości dzieci pomost między tradycją, a nowoczesnością.

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

1. Podstawa prawna organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

     ( terapii pedagogicznej ).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.

 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Organizacja zajęć

• Zajęcia organizuje są  dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub

specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji (trudności

w czytaniu), dysortografii lub dysgrafii.

• Zajęcia prowadzone  są  przez specjalistę posiadającego kwalifikacje i doświadczenie z

zakresu terapii pedagogicznej - Joannę Wróblewską- Klamrę.

• Liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów.  Jest również możliwość

zajęć indywidualnych z uczniem.

• Grupy wiekowe: zakres szkoły podstawowej i średniej.

• Godzina zajęć trwa 60 minut – raz w tygodniu, w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą

być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego

czasu tych zajęć.

• Celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego,

psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom

opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, oraz przezwyciężanie skutków

niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu i pisaniu, a także ich emocjonalnych i społecznych

konsekwencji.

Dzięki systematycznej pracy nad pokonywaniem trudności możesz sprawić, ze Twoje dziecko zacznie

swobodnie czytać,  zmniejszy ilość popełnianych błędów.

Oferta logopedyczna obejmuje:

• badanie rozwoju mowy

• wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności narządów mowy

• profilaktykę w zakresie wad wymowy

• konsultacje i jednorazowe porady

• indywidualne metody terapii wad wymowy

• rozwijanie kompetencji językowych

• ćwiczenia prawidłowego oddychania

• ćwiczenia dykcji

Psychoedukacja w zakresie uzależnienia od alkoholu.

- Zastanawiasz się, czy Twoje picie jest już problemem?

- Szukasz motywacji do podjęcia leczenia?

- Chcesz przypomnieć sobie informacje z terapii?

Sesje oparte na psychoedukacji uzależnień. Praca nad motywacją do trzeźwienia. Przypomnienie informacji z terapii. Umiejętność radzenia sobie z głodem alkoholowym.

Psychoedukacja w zakresie współuzależnienia.

- Twój małżonek / partner pije i nie umiesz sobie z tym poradzić?

- Ochraniasz pijącego partnera / małżonka kosztem swojego zdrowia i emocji?

- Chcesz zacząć żyć swoim życiem, a nie piciem lub niepiciem małżonka lub partnera (partnerki)?

Sesje oparte na psychoedukacji współuzależnienia. Pomoc w wyjściu ze współuzależnienia. Zmiana podejścia do problemu pijącego małżonka / partnera. Praca nad osobistymi celami i uwolnieniem się od wpływu pijącego partnera / małżonka.

Przygotowanie interwencji kryzysowej.

- Chcesz zwiększyć szansę na podjęcie leczenia przez pijącego małżonka/ partnera?

- Szukasz pomysłu na przygotowanie interwencji wobec osoby uzależnionej?

- Nie chcesz skierować jej na przymusowe leczenie i szukasz łagodniejszego rozwiązania?

Przygotowanie interwencji kryzysowej. Rozpoczęcie rozmawiania o problemie. Praca nad zabraniem osobie pijącej komfortu picia.

Zajęcia o charakterze  terapeutycznym dla dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo.

Celem terapii zajęciowej jest usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i  rozrywkowego. Terapia zajęciowa to także organizacja czasu, rozwój zainteresowań i umiejętności oraz spotkania z innymi osobami.

Do wyboru:

arteterapia- terapia przez sztukę,

dramatoterapia - terapia poprzez przygotowanie spektakli teatralnych i uczestniczenie w nich poprzez odgrywanie ról,

ludoterapia- gry i zabawy,

biblioterapia - terapia z wykorzystaniem książek i czasopism,

bajkoterapia-  terapia przez opowieści, zwane również bajkami-pomagajkami.