Nowa odsłona strony

Witamy w nowej wersji oraz pod nowym adresem strony Fundacji "Otwarte Dłonie". Strona ma  kilka nowych funkcji, np. związanych z Facebook, czy też mapami. Od dzisiaj tutaj znajdą Państwo infomacje o naszej działalności, wydarzeniach oraz realizowanych projektach. 

Projekt "W krainie Warmińskich Legend" dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm jutra.

    Z okazji 550 rocznicy przyłączenia Warmii do Polski poprzez nasz projekt chcemy zapoznać dzieci z bogactwem legend, baśni i pieśni warmińskich. Aby to osiągnąć prezentujemy spektakl teatralny "W Krainie Warmińskich Legend" przeznaczony dla dzieci od lat 3, którego scenariusz oparty jest na tradycyjnych baśniach i legendach warmińskich. Nie tylko sfera tekstowa przedstawienia jest ukłonem w stronę warmińskiej tradycji, ale także oprawa muzyczno-kostiumowa mocno nawiązuje do historii warmińskiej kultury ludowej. Spektakl oparty jest na tradycyjnej sztuce opowiadania, która stawia na bliski, bezpośredni kontakt z widzem dla lepszego zaangażowania go w przedstawiane historie. Zaburzony został nieco utarty podział na scenę i widownię co pozwala pokazać, że magia słowa może być tak samo silna i zajmująca, jak dominująca w dzisiejszych czasach kultura obrazkowa. Tradycja historyczna i ludowa widoczna jest także w sferze kostiumowej, stylizowanej na stroje z naszego regionu. Całości przedstawienia dopełnia muzyka złożona z utworów ilustracyjnych wykonywanych na żywo na instrumentach ludowych i etnicznych. Poprzez taką właśnie realizację, wykorzystującą zarówno tradycyjne, jak i współczesne formy przekazu, spektakl buduje w świadomości dzieci pomost między tradycją, a nowoczesnością.

 

Psychoterapia indywidualna prowadzona w paradygmacie psychodynamicznym polega na regularnych rozmowach z psychoterapeutą odbywających się raz, dwa razy w tygodniu, umożliwiających pełniejsze zrozumienie siebie i innych. To forma pracy nad sobą, której ogólnym celem jest głębokie zrozumienie wpływu wydarzeń życiowych na obecne funkcjonowanie w relacjach z ludźmi. Długi okres trwania psychoterapii stwarza dogodne warunki do poznania źródeł nie satysfakcjonującego funkcjonowania na wielu płaszczyznach.

Jesteście w konflikcie i szukacie sposobu na jego rozwiązanie? Wybierzcie mediacje. Dlaczego? Dlatego, że
- mediacje są dobrowolne, a decyzja o ich podjęciu zależy tylko od zainteresowanych osób,
- celem mediacji nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie satysfakcjonującego obie strony sporu porozumienia,
- konflikt rozwiązywany jest w sposób spokojny, dający zaangażowanym w niego osobom poczucie godności i bezpieczeństwa,
- mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu,
- mediacja jest alternatywą dla długich i kosztownych procesów sądowych,
- mediacje prowadzone są przy udziale mediatora-osoby neutralnej wobec stron i ich konfliktu, która wspiera przebieg negocjacji, nie narzucając żadnego rozwiązania w wypracowaniu kompromisu

- Planuję ciążę co powinnam wiedzieć - jak przygotować się do ciąży
- porozmawiajmy o porodzie -spotkanie 2 godzinne rozmowa jak przygotować siebie i partnera do porodu, zwiastuny porodu , wyprawka , plan porodu - porady laktacyjne

-Konsultacje i porady psychologiczne spotkania skierowane do osób, które aktualnie przeżywają konkretny problem, są ograniczone w czasie i skoncentrowane na rozwiązaniu bieżących trudności związanych m.in. z ciążą i macierzyństwem, wychowaniem i budowaniem relacji z dziećmi, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, rozwodem itp.
-Diagnoza psychologiczna spotkania, których celem jest opisanie funkcjonowania osoby zgłaszającej się na badanie. Przedmiotem prowadzonej diagnozy może być aspekt funkcjonowania psychicznego (np. diagnoza osobowości czy inteligencji).
-Diagnoza psychologiczna dziecka to spotkania mające na celu wyjaśnienie czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tychże problemów. Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, indywidualnym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych.
-Diagnoza i poradnictwo seksuologiczne spotkania, których zadaniem jest rozpoznanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów natury seksualnej.
-Interwencja kryzysowa jest formą pomocy w nagłych, dramatycznych sytuacjach, skoncentrowana jest na rozwiązaniu aktualnych trudności oraz udzieleniu wsparcia emocjonalnego w sytuacjach takich jak np. ciężka choroba, śmierć bliskiej osoby, wypadek, przemocy, przestępstwo