Konsultacje psychologiczne

-Konsultacje i porady psychologiczne spotkania skierowane do osób, które aktualnie przeżywają konkretny problem, są ograniczone w czasie i skoncentrowane na rozwiązaniu bieżących trudności związanych m.in. z ciążą i macierzyństwem, wychowaniem i budowaniem relacji z dziećmi, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, rozwodem itp.
-Diagnoza psychologiczna spotkania, których celem jest opisanie funkcjonowania osoby zgłaszającej się na badanie. Przedmiotem prowadzonej diagnozy może być aspekt funkcjonowania psychicznego (np. diagnoza osobowości czy inteligencji).
-Diagnoza psychologiczna dziecka to spotkania mające na celu wyjaśnienie czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tychże problemów. Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, indywidualnym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych.
-Diagnoza i poradnictwo seksuologiczne spotkania, których zadaniem jest rozpoznanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów natury seksualnej.
-Interwencja kryzysowa jest formą pomocy w nagłych, dramatycznych sytuacjach, skoncentrowana jest na rozwiązaniu aktualnych trudności oraz udzieleniu wsparcia emocjonalnego w sytuacjach takich jak np. ciężka choroba, śmierć bliskiej osoby, wypadek, przemocy, przestępstwo