Mediacje

Jesteście w konflikcie i szukacie sposobu na jego rozwiązanie? Wybierzcie mediacje. Dlaczego? Dlatego, że
- mediacje są dobrowolne, a decyzja o ich podjęciu zależy tylko od zainteresowanych osób,
- celem mediacji nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie satysfakcjonującego obie strony sporu porozumienia,
- konflikt rozwiązywany jest w sposób spokojny, dający zaangażowanym w niego osobom poczucie godności i bezpieczeństwa,
- mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu,
- mediacja jest alternatywą dla długich i kosztownych procesów sądowych,
- mediacje prowadzone są przy udziale mediatora-osoby neutralnej wobec stron i ich konfliktu, która wspiera przebieg negocjacji, nie narzucając żadnego rozwiązania w wypracowaniu kompromisu