Problematyka uzależnienia od alkoholu

Psychoedukacja w zakresie uzależnienia od alkoholu.

- Zastanawiasz się, czy Twoje picie jest już problemem?

- Szukasz motywacji do podjęcia leczenia?

- Chcesz przypomnieć sobie informacje z terapii?

Sesje oparte na psychoedukacji uzależnień. Praca nad motywacją do trzeźwienia. Przypomnienie informacji z terapii. Umiejętność radzenia sobie z głodem alkoholowym.

Psychoedukacja w zakresie współuzależnienia.

- Twój małżonek / partner pije i nie umiesz sobie z tym poradzić?

- Ochraniasz pijącego partnera / małżonka kosztem swojego zdrowia i emocji?

- Chcesz zacząć żyć swoim życiem, a nie piciem lub niepiciem małżonka lub partnera (partnerki)?

Sesje oparte na psychoedukacji współuzależnienia. Pomoc w wyjściu ze współuzależnienia. Zmiana podejścia do problemu pijącego małżonka / partnera. Praca nad osobistymi celami i uwolnieniem się od wpływu pijącego partnera / małżonka.

Przygotowanie interwencji kryzysowej.

- Chcesz zwiększyć szansę na podjęcie leczenia przez pijącego małżonka/ partnera?

- Szukasz pomysłu na przygotowanie interwencji wobec osoby uzależnionej?

- Nie chcesz skierować jej na przymusowe leczenie i szukasz łagodniejszego rozwiązania?

Przygotowanie interwencji kryzysowej. Rozpoczęcie rozmawiania o problemie. Praca nad zabraniem osobie pijącej komfortu picia.