Projekty

Projekt "W krainie Warmińskich Legend" dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm jutra.

    Z okazji 550 rocznicy przyłączenia Warmii do Polski poprzez nasz projekt chcemy zapoznać dzieci z bogactwem legend, baśni i pieśni warmińskich. Aby to osiągnąć prezentujemy spektakl teatralny "W Krainie Warmińskich Legend" przeznaczony dla dzieci od lat 3, którego scenariusz oparty jest na tradycyjnych baśniach i legendach warmińskich. Nie tylko sfera tekstowa przedstawienia jest ukłonem w stronę warmińskiej tradycji, ale tak¿e oprawa muzyczno-kostiumowa mocno nawiązuje do historii warmińskiej kultury ludowej. Spektakl oparty jest na tradycyjnej sztuce opowiadania, która stawia na bliski, bezpośredni kontakt z widzem dla lepszego zaangażowania go w przedstawiane historie. Zaburzony został nieco utarty podział na scenę i widownię co pozwala pokazać, że magia słowa może być tak samo silna i zajmuj¹ca, jak dominuj¹ca w dzisiejszych czasach kultura obrazkowa. Tradycja historyczna i ludowa widoczna jest tak¿e w sferze kostiumowej, stylizowanej na stroje z naszego regionu. Całości przedstawienia dopełnia muzyka z³o¿ona z utworów ilustracyjnych wykonywanych na żywo na instrumentach ludowych i etnicznych. Poprzez taką właśnie realizację, wykorzystującą zarówno tradycyjne, jak i współczesne formy przekazu, spektakl buduje w świadomości dzieci pomost między tradycją, a nowoczesnością.

I Olsztyński Przegląd Pieśni Patriotycznych:

Najważniejsze wartości -  Posłaniec Warmiński

Pieśni patriotyczne - www.olsztyn24.com  

Projekt został współfinansowany przez Samorząd Miasta Olsztyna.