Terapia logopedyczna

Oferta logopedyczna obejmuje:

• badanie rozwoju mowy

• wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności narządów mowy

• profilaktykę w zakresie wad wymowy

• konsultacje i jednorazowe porady

• indywidualne metody terapii wad wymowy

• rozwijanie kompetencji językowych

• ćwiczenia prawidłowego oddychania

• ćwiczenia dykcji