Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna prowadzona w paradygmacie psychodynamicznym polega na regularnych rozmowach z psychoterapeutą odbywających się raz, dwa razy w tygodniu, umożliwiających pełniejsze zrozumienie siebie i innych. To forma pracy nad sobą, której ogólnym celem jest głębokie zrozumienie wpływu wydarzeń życiowych na obecne funkcjonowanie w relacjach z ludźmi. Długi okres trwania psychoterapii stwarza dogodne warunki do poznania źródeł nie satysfakcjonującego funkcjonowania na wielu płaszczyznach.