Terapia zajęciowa

Zajęcia o charakterze  terapeutycznym dla dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo.

Celem terapii zajęciowej jest usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i  rozrywkowego. Terapia zajęciowa to także organizacja czasu, rozwój zainteresowań i umiejętności oraz spotkania z innymi osobami.

Do wyboru:

arteterapia- terapia przez sztukę,

dramatoterapia - terapia poprzez przygotowanie spektakli teatralnych i uczestniczenie w nich poprzez odgrywanie ról,

ludoterapia- gry i zabawy,

biblioterapia - terapia z wykorzystaniem książek i czasopism,

bajkoterapia-  terapia przez opowieści, zwane również bajkami-pomagajkami.